Belgische hartfalenverpleegkundigen

De werkgroep ‘Belgische hartfalenverpleegkundigen’ werd in 2006 opgericht met als doel de Belgische hartfalenverpleegkundigen te verenigen.

Eind 2010 werd er een naamsverandering doorgevoerd. De officiële naam van de werkgroep is sindsdien ‘Belgian Heart Failure Nurses’ (BHFN). De BHFN werken samen met de cardiologen van de ‘Belgian Working Group on Heart Failure and Cardiac Function’ (BWGHF). Sinds 2011 maken de Belgian Heart Failure Nurses ook deel uit van de Belgische Werkgroep voor Cardiovasculaire Verpleegkunde (BWGCVN).

De werkgroep bestaat uit Nederlands- en Franstalige verpleegkundigen die meehelpen aan de gespecialiseerde zorg aan patiënten met hartfalen, gebaseerd op de meest recente Europese hartfalenrichtlijnen.

Doelstellingen

De huidige doelstellingen van de Special Interest Group ‘Belgian Heart Failure Nurses’ zijn:

  • Netwerkfunctie en informatiepunt voor hartfalenverpleegkundigen, verpleegkundig consulenten en verpleegkundig specialisten met hartfalen als werkdomein.
  • De deskundigheid bevorderen van de verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die betrokken zijn bij de zorg aan patiënten met hartfalen.
  • Signaleren van recente ontwikkelingen en hierop anticiperen.
  • Het ondernemen en steunen van activiteiten met het oog op het bevorderen van de cardiovasculaire gezondheid (bv. Week van het hart en Heart Failure Awareness day) in samenwerking met de BWGCVN en de BWGHF.