Doelstellingen BWGCVN

  • Verbeteren van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg voor patiënten met hart- en vaataandoeningen in België

  • Ondernemen en steunen van activiteiten met het oog op het bevorderen van de cardiovasculaire gezondheid

  • Tot stand brengen, het verspreiden en het opvolgen van de toepassing van de standaarden betreffende onderwijs, voortgezette opleiding en klinische praktijkvoering

  • Bevorderen van de verwetenschappelijking van cardiovasculaire verpleegkunde in België

  • Uitbouwen van een nauwe samenwerking met de Belgische vereniging voor cardiologie en haar werkgroepen om de levenskwaliteit van de Belgische bevolking te verbeteren