Educatie

1. Cardiologische verpleegkunde | Vives gezondheidszorg (viveshealthcareschool.be)

 • Type: postgraduaat
 • 9 dagen opleiding
 • 63 uren
 • Prijs: 740 euro
 • Programma: Pathologie, therapeutische technieken, farmaco, cardiale monitoring, hartchirurgie en transplant, revalidatie, preventie en toekomst.
 • Examen: ja
 • Diploma: niet gespecifieerd op website
 • Opleidingsverlof: ja
 • Opleidingscoördinator: Peter.bouckhout@vives.be
 • Brugge  050/30 51 96 

2. Postgraduaat Cardiologische Verpleegkunde | Howest

 • Type: postgraduaat
 • 6 dagen opleiding
 • 46 uren
 • Prijs: 650 euro
 • Programma: Anatomie/ fysiologie, ECG (tot 8uren), farmacologie, hartfalen, echo, revalidatie, hypertensie, interventionele, cardiochirurgie, pacemaker
 • Examen: ja
 • Getuigschrift indien examen succesvol afgelegd, geen examen is attest gevolgde navorming
 • Opleidingsverlof: ja
 • Opleidingcoördinator: Sven Vereecke

3. Cardiologie | Karel de Grote Hogeschool Antwerpen (kdg.be)

 • Type: postgraduaat
 • 16 lesdagen
 • 20 (ECTS) studiepunten/ 4 modules van 5 punten
 • Prijs: 1400 euro (375 euro per module en 100 euro per lesdag)
 • Programma: anatomie/ fysiologie, pathofysiologie, farmacologie, ECG, evidence based practice, anamnese, co-morbiditeiten, ethische en juridische aspecten, diagnostiek, invasieve, devices, chirurgie, verpleegkundige vaardigheden, eerste lijn, preventie, multidisciplinaire zorg
 • Opleidingsverlof: ja
 • Examen: ja
 • Opleidingsverlof: ja
 • Opleidingscoördinator: Sven De Smet
 • info.levenslangleren.verpleegkunde@kdg.be
 • 03/613 15 44

4. Postgraduaat hartfalen | UCLL

 • Type postgraduaat
 • 20 lesdagen
 • 20 (ECTS) studiepunten
 • Prijs: 1400 euro
 • Programma:
 • Opleidingsverlof: ja
 • Examen: ja
 • Indien examen geslaagd, getuigschrift
 • Opleidingscoördinator: Jan Vercammen
 • Jan.vercammen@zol.be

5. Hartfaleneducatie in de eerste lijn – Limburg | UCLL Research & Expertise

6. Hartfaleneducatie in de eerste lijn – Vlaams-Brabant | UCLL Research & Expertise

7. Permanente vorming cardiovasculaire zorg

 • Type: Permanente vorming cardiovasculaire zorg
 • 9 lesdagen (+ 1 examen dag)
 • Prijs: 1125 euro (koffie + cursussen inbegrepen)
 • Programma: De permanente vorming cardiovasculaire zorg wil de specifieke deskundigheid bevorderen in de zorg voor patiënten met hart- en/of vaatziekten en hun omgeving. Verschillende thema’s uit de cardiologie, cardiochirurgie en vasculaire heelkunde worden uitgewerkt en toegelicht vanuit een verpleegkundig en medisch perspectief, in nauwe samenwerking met andere disciplines. Er wordt ook aandacht besteed aan preventie en de actieve rol die de patiënt zelf kan opnemen.
 • Onder andere volgende thema’s komen aan bod:
  • Anatomie en fysiologie van het hart
  • Workshop dissectie
  • Ritme- en geleidingsstoornissen, het normale ECG en interpretatie van ECG-tracés
  • Ischemisch hartlijden, met aandacht voor invasieve beeldvormingstechnieken
  • Kleplijden: pathologie, diagnostische onderzoeken, behandeling (zowel medisch als chirurgisch) en verpleegkundige aandachtspunten pre- en postoperatief
  • Congenitale hartaandoeningen: medische en heelkundige benadering, verpleegkundig educatieprogramma en aandachtspunten
  • Hartfalen: medische aspecten en de rol van verpleegkundigen
  • Vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg bij patiënten met hart- en vaatziekten
  • Left Ventricular Assist Devices (LVAD) en harttransplantatie, met een getuigenis van een patiënt
  • Vasculaire aandoeningen
  • Cardiovasculaire preventie en de patiënt als actieve partner in het zorgproces
  • Katheterzorg, algemene principes
 • Doelgroep: Deze opleiding richt zich op verpleegkundigen die werken op een afdeling hart- en vaatziekten, cardiovasculaire heelkunde, hartbewaking, functiemetingen cardio, cathlab. Daarnaast zijn alle verpleegkundigen en paramedici die zich willen bekwamen en verdiepen in de cardiovasculaire zorg welkom.
 • Lesdagen:
  • 4 en 25 november 2024
  • 2 en 10 december 2024
  • 9 en 20 januari 2025
  • 11 en 20 februari 2025
  • 11 maart 2025
 • Examen: 2 april 2025 (voormiddag)
 • Opleidingsverlof: ja
 • Inschrijving: Online via https://www.uzleuven.be/nl/permanente-vormingen
 • Locatie: UZ Leuven campus Gasthuisberg
 • Contactpersonen:
  • Karine Philippaerts, verpleegkundig manager zone thorax, tel. 016 34 67 62, karine.philippaerts@uzleuven.be
  • Katrien Vandersmissen, verpleegkundig specialist Ventricular Assist Devices, katrien.vandersmissen@uzleuven.be
  • Jan Kennes, verpleegkundig consulent hartfalen, jan.kennes@uzleuven.be
  • Geert Schuurmans, verpleegkundig specialist congenitale cardiologie, geert.schuurmans@uzleuven.be
  • Nina Van Steenwinckel, administratief verantwoordelijke, tel. 016 34 49 69, nina.vansteenwinckel@uzleuven.be

8. BWGNICI Interuniversitair Basiscursus Echocardiografie

 • Echocardiografie cursus die hybride door gaat en door verschillende universiteiten (Leuven, Gent, Brussel en Antwerpen) wordt gehost.
 • Gericht op assistenten cardio echter ook toegankelijk voor verpleegkundigen.
 • Elke woensdag van 16u tot 18u, vanaf 5 oktober 2022 t.e.m. 8 februari 2023
 • Prijs: Nog niet bepaald
 • Examen/evaluatie: Nog niet bepaald.

Is deze lijst niet volledig? Heb jij nog weet van andere opleidingen die interessant kunnen zijn voor cardiovasculaire verpleegkundigen? Laat het ons dan weten via: info@bwgcvn.be of bwgcvn@gmail.com.