Algemene voorwaarden

Door het invullen van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Na uw inschrijving ontvangt u onmiddellijk een automatische mail op het door u opgegeven emailadres, met een bevestiging van uw aanmelding. De inschrijvingsperiode sluit 5 dagen voor aanvang van het symposium. Uw inschrijving is echter pas definitief na ontvangst van de betaling van het inschrijvingsgeld.

Annulering

U kan uw inschrijving tot twee weken voor het aanvangen van het symposium annuleren. We aanvaarden enkel een schriftelijke annulering via het contactformulier op de website www.bwgcvn.be.

Annulaties die minder dan twee weken voor het aanvangen van het symposium worden doorgegeven, kunnen niet meer worden aanvaard. U kan wel een plaatsvervanger afvaardigen. Niet-betalen voor aanvang van het evenement geldt niet als annulering.

Indien de organisator zelf het symposium annuleert, wordt u daarvan op de hoogte gebracht en worden de inschrijvingskosten volledig terugbetaald. De organisatie behoudt zich het recht inschrijvingen te weigeren indien het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen overschrijdt. Indien de organisator zijn evenement annuleert of stopzet wegens redenen van overmacht, hand of god, terrorisme of staking dan worden de tickets niet terugbetaald. De aankoper aanvaardt dit uitdrukkelijk.

Aansprakelijkheid

De organisator is niet verantwoordelijk voor ongevallen van en naar het evenement. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade geleden door deelnemers of anderen tijdens het symposium, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van door de organisator ontwikkelde en gebruikte logo’s, websites, presentaties, documentatie en andere zaken komen uitsluitend toe aan de organisator.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming de door de organisator ontwikkelde dan wel gebruikte documentatie, presentatiemateriaal en kennis zelf of in samenwerking met derden te gebruiken voor het opzetten of organiseren van cursussen, opleidingen en symposia, in de ruimste zin van het woord.

Privacy

Alle gegevens die door de deelnemer worden verstrekt teneinde zich in te schrijven voor het symposium worden door de organisator in haar administratie opgenomen. Verstrekte gegevens worden enkel gebruikt voor het toezenden van informatie verband houdend met de inschrijving en het symposium.

Door het ondertekenen van de overeenkomst of door het inschrijven voor het symposium geeft u toestemming aan de organisator om deze gegevens voor voornoemde doeleinden te gebruiken.

Contactinformatie

Belgian Working Group On Cardiovascular Nursing
Adres: Elyzeese Veldenstraat 63, 1050 Elsene
Nummer kamer van koophandel: BE 0818.294.869

Bij vragen kan je ons contacteren via ons contactformulier.

Cookiesbeleid

Cookies kunnen “permanente” of “sessie” cookies zijn. Permanente cookies blijven op uw pc of mobiele apparaat staan ​​wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de onderstaande doeleinden:

 • Noodzakelijke/essentiële cookies
  Type: Sessiecookies
  Beheerd door: Ons
  Doel: Deze cookies zijn essentieel om u de services te bieden die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen enkele van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd en we gebruiken deze cookies alleen om u die diensten te leveren.
 • Functionele cookies
  Type: Permanente cookies
  Beheerd door: Ons
  Doel: Deze cookies stellen ons in staat keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat u uw voorkeuren elke keer dat u de website gebruikt opnieuw moet invoeren.

Als u het gebruik van cookies op de website liever wilt vermijden, moet u eerst het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen en vervolgens de cookies verwijderen die in uw browser zijn gekoppeld aan deze website. U kunt deze optie te allen tijde gebruiken om het gebruik van cookies te voorkomen.

Als u onze cookies niet accepteert, kunt u enig ongemak ervaren bij uw gebruik van de website en werken sommige functies mogelijk niet naar behoren.